|

TRUNYM
Trutnov
Příprava
Trutnov
08.09.2016
18:00
0:7
(0:2, 0:3, 0:2)
Nymburk