Valná hromada HC TRUTNOV z.s.

Hokejový oddíl HC TRUTNOV, z.s., jenž provozuje mládežnické oddíly a "B" tým v našem městě, vás všechny zve na Valnou hromadu. Více informací v článku.

HC TRUTNOV z. s.

Na Lukách 460

541 01 TRUTNOV

IČO 67441921

zve své členy

ve čtrtek dne 21. května 2020 od 18.00 hodin

MÚ Trutnov, Slovanksé nám. 165, Trutnov

na jednání valné hromady HC TRUTNOV z. s.

Navrhované body programu k projednání:

1. přivítání a zahájení,

2. schválení řídícího,

3. navrhnutí zapisovatele, ověřovatele zápisu VH,

4. schválení nových členů,

5. volba mandátové , návrhové komise , volební komise

6. schválení jednacího řádu,

7. hlavní zpráva o činnosti HC Trutnov,

8. zpráva o úhradě členských a hráčských příspěvků 2019/2020,

9. zpráva o hospodaření a kontrole hospodaření HC Trutnov z. s. za uplynulé období

10. schválení členských a hráčských příspěvků 2020/2021

11. informace o poskytnutých dotací Město Trutnov v roce 2019,

12. informace o spolupráci HC Stadion Vrchlabí (Krkonoše),

13. hodnocení sportovních výsledků jedn. kategorií,

14. představení kandidátů schválených správní radou pro VH

15. volba kandidátů do správní rady, (volba po jedn. osobách)

16. obsazení trenérů jedn.kategorií a VM,

17. informace o týmu HC Trutnov A, hodnocení sezóny a následující sezóny

18. diskuze,

19. projednání - návrh a schválení usnesení VH,

20. závěr,

Správní rada HC TRUTNOV, z.s. Redakce