Otevřený Try-Out / Open Try-Out

Mužstvo HC BAK Trutnov nabízí otevřený Try-Out pro hráče, kteří stále hledají angažmá. Více informací v článku.

Team HC BAK Trutnov offers open Try-Out for players which are still looking for a team for the next season. More informations in the article.

Česká verze

Datum začátku: 5.8.2017 - 6.8.2017

Datum příjezdu: 4.8.2017, 16:30 (Zimní Stadion)

Co s sebou: Kompletní hokejovou výstroj, věci na trénink mimo led, osobní věci

Ubytování: hradí klub, Hotel Patria Trutnov

Strava: Hráč si hradí sám

Cena Try-Outu: ZDARMA

Po skončení Try-Outu si trenéři vyberou ti hráče, se kterými budou chtít dál spolupracovat. Klub nehradí dopravu, nebo letenky.

Pro zapojení se do Try-Outu kontaktuje manažera klubu a do e-mailu připojte odkaz na svůj profil na stránce eliteprospects.com:

Ondřej Poul, pulec.63@seznam.cz

English version

Date of start: 5.8.2017 - 6.8.2017

Date of arrival: 4.8.2017, 16:30 (Ice rink Trutnov)

What to bring: Full hockey gear, off-ice clothing, personal belongings

Accommodation: Clubs pays, Hotel Patria Trutnov

Food: Player pays himself

Price of Try-Out: FREE

At the end of the Try-Out, the coaches choose the players they will continue to work with. The club does not cover transportation or flights.

To join Try-Out contact the club manager and attach your eliteprospects.com link to your email:

Ondřej Poul, pulec.63@seznam.cz Redakce

Další články

02.07.2018 | Redakce

Novinky - měsíc Červen