VALNÁ HROMADA HC TRUTNOV, z.s.

V úterý, 21.5.2019, od 18:00 v Sokolovně, proběhne Valná hromada oddílu HC TRUTNOV, z.s. Všichni členové jsou srdečně zváni a samozřejmě, že můžou dorazit i hosté, kteří mají o hokej v Trutnově zájem!

Hned na úvod nutno říci, že se nejedná o valnou hromadu druholigového klubu, která již minulý čtvrtek proběhla a zúčastnilo se jí celé vedení druholigového Trutnova.

Jedná se o zasedání mládežnického klubu, který je s mužským spojený pouze registračním číslem. Níže můžeme nahlédnout do pozvánky.

HC TRUTNOV z. s.

Na Lukách 460

541 01 TRUTNOV

IČO 67441921

zve své členy

v úterý dne 21. května 2019 od 18.00 hodin

provozovna Sokolovna v Trutnově na adrese Trutnov, Revoluční čp. 164

na jednání valné hromady HC TRUTNOV z. s.

Navrhované body programu k projednání:

1. přivítání a zahájení,

2. schválení řídícího,

3. navrhnutí zapisovatele, ověřovatele zápisu VH,

4. schválení nových členů,

5. volba mandátové a návrhové komise

6. schválení jednacího řádu,

7. hlavní zpráva o činnosti HC Trutnov,

8. zpráva o úhradě členských a hráčských příspěvků 2018/2019,

9. zpráva o hospodaření a kontrole hospodaření HC Trutnov z. s. za uplynulé období

10. schválení členských a hráčských příspěvků 2019/2020

11. informace o poskytnutých dotací Město Trutnov v roce 2018,

12. informace o spolupráci HC Stadion Vrchlabí (Krkonoše),

13. hodnocení sportovních výsledků jedn. kategorií,

14. obsazení trenérů jedn.kategorií a VM,

15. informace o týmu HC Trutnov A, hodnocení sezóny a následující sezóny

16. diskuze,

17. projednání - návrh a schválení usnesení VH,

18. závěr,

Aleš Mlčák, DiS.,

člen správní rady,

sekretář klubu Redakce