|

Proběhla valná hromada Hokejového klubu DRACI, z.s.

V úterý od 15:00 se uskutečnila Valná hromada Hokejového klubu DRACI, z.s., který spravuje mužstvo HC BAK Trutnov. Ve vedení došlo ke změnám, které popíšeme v následujícím článku.

Valnou hromadu druholigového klubu zahájil prezident Zdeněk Poul. Prvními body bylo přijetí nových členů. Jedním z nich se stal Michal Příhoda, dlouholetý fanoušek, kterého oslovilo vedení klubu už v průběhu loňské sezóny, díky jeho zkušenostem z jeho zaměstnání. Dalším novým členem je Luděk Exner, kterého můžeme znát z hokejového prostředí v Hronově. Stejně tak, jako pan Příhoda, vedení klubu si tohoto člověka vybralo díky jeho praxi v zaměstnání a navíc díky úspěšnému působení v hronovském hokeji. Posledními členy, které nemusíme představovat, jsou dlouholetí hráči "A" mužstva a odchovanci - Lukáš Vácha a Oto Jeschke. Právě tito dva hráči projevili zájem na podílení se vedení klubu a zkvalitnění práce celého klubu.

Dalším bodem byl abdikační list prezidenta klubu pana Zdeňka Poula. Při jeho projednávání se na vedení klubu obrátil manažer Ondřej Poul a představil novou organizační strukturu celého vedení. To je rozděleno na tři úseky - Finanční, Sportovní, Marketingový a Reklamní. Dále vedení doporučil abdikační list nepřijmout a požádat stávajícího prezidenta klubu aby pokračoval ve své funkci i v další sezóně. Po debatě všech členů, kteří vyjádřili k celé situaci svůj názor, se vedení klubu jednomyslně shodlo na tom, že Zdeněk Poul bude pokračovat ve své funkci dále.

Co se týče výše zmíněné organizační struktury, to nám popíše manažer klubu pan Ondřej Poul. " Organizační struktura se vytvořila právě proto, aby každý v klubu věděl, co má dělat. Kdo má jaké kompetence a kdo s kým má na čem spolupracovat. Vede to ke zkvalitnění celé práce v klubu, není to žádný výkřik do tmy. Právě z tohoto důvodu jsme se nakonec jednomyslně shodli na tom, že prezidentovi klubu ubude více starostí a bude se moct soustředit jen na řešení financí.", popsal tuto změnu trutnovský manažer.

Ve Finančním úseku bude působit čtveřice Zdeněk Poul, Karel Laš, Michal Příhoda a Luděk Exner. Jejich prací bude jednání s partnery, plnění rozpočtu a plnění stanovených cílů ve finanční sféře klubu. Sportovní úsek bude pod taktovkou manažera klubu Ondřeje Poula a také Jaroslava Řeháka, který bude mít na starosti zejména metodiku. Tento úsek bude mít plně v kompetenci práci "A" mužstva a realizačního týmu, za který budou také nést plnou zodpovědnost. Posledním úsekem je Reklamní a marketingový. Zde bude působit čtveřice Vladimír Kamenický, Tomáš Hoření, Ota Jeschke a Lukáš Vácha. Tato čtveřice bude pracovat s webovými stránkami, Facebookem, bude mít na starosti propagační a reklamní akce klubu a práci s fanoušky. Posledním, kdo nám zbývá, je manažerka domácích zápasů, kterou je i nadále Adéla Sedláková. Ta má v popisu práce starost o pokladny, servis rozhodčích a pomocných funkcí.

Dalším důležitým bodem bylo zhodnocení sezóny uplynulé. Prezident klubu Zdeněk Poul projevil spokojenost s výsledkem hospodaření klubu, jelikož klub po prvé za devět let skončil v zelených, plusových číslech. Stránku sportovní hodnotil manažer klubu Ondřej Poul, a jak řekl už v předchozích rozhovorech, s výsledkem sezóny nebyl spokojený, s čímž souhlasil i pan Jaroslav Řehák. Právě na této dvojici bude zkvalitnění práce celého mužstva a obsazení mužstva. " V uplynulé sezóně jsme sice splnili stanovené cíle, ale bylo vidět, že mužstvo má navíc. Na tom, jsme shodli všichni. Proto veškeré naše kroky povedou ke zkvalitnění již stávající práce a řešení všech nedostatků, které jsme si v rámci jednání vedení řekli. Tomu odpovídá celý režim přípravy a stavby mužstva.", popsal ještě jednou hodnocení manažer klubu.

Dalším bodem byl realizační tým "A" mužstva pro nadcházející sezónu. Jednomyslně vedení odsouhlasilo návrh prezidenta klubu, který je ve složení - Aleš Půlpán (hlavní trenér), Petr Vácha (asistent trenéra), Luboš Petera (asistent trenéra a vedoucí mužstva), Jiří Hronek (kustod) a Jaroslav Popelka (kustod). " Trenéři dostali důvěru vedení i do další sezóny. Po splnění cíle není důvod k žádné výrazné změně, pouze se trenérský štáb doplnil o trutnovského Petra Váchu. Jde nám o to, aby se zkvalitnila práce v tréninku a i při zápasech. Po hráčích i trenérech nárokujeme vyšší cíle, než tomu bylo v uplynulé sezóně, tudíž jsme štáb doplnili o jednoho asistenta. Pestrost tréninků je potřeba a kvalitní práce také. ", doplnil toto rozhodnutí prezident klubu pan Zdeněk Poul.

Co se týká "A" týmu a jeho obsazení, současný kádr dle manažera klubu čítá 28 jmen. Je v něm 25 hráčů a 3 brankáři. Drtivá většina hráčů má podepsané smlouvy či u nich klub uplatní opce. Hráči mají individuální letní přípravu a do konce srpna je čekají ještě tři fáze testování. Dvakrát to budou kontrolní testy na suchu a dále také výstupní VO2max testy. Výsledek vstupních testů přednesl Ondřej Poul a také svoji představu o tvorbě a základu mužstva. Doplnění kádru se týká pouze zkušených a starších hráčů, kteří bohužel mužstvu chyběli. Do mužstva budou dále zakomponovaní odchovanci z kategorie juniorů a navrátilci z angažmá v extraligových týmech juniorů a případně staršího dorostu.

Výraznou změnou bude velmi úzká spolupráce s "B" týmem. Svůj plán přednesl jak Ondřej Poul, tak Jaroslav Řehák. Celé vedení se shodlo na tom, že oba dva kluby musí spolu táhnout za jeden provaz a pracovat s hráči obou mužstev. Zářným příkladem bude "pendlování" mladších hráčů z "A" mužstva do "B" mužstva a naopak. Celou představu, jak tato spolupráce bude probíhat, se včas dozvíte.

Dalšími body Valné hromady byla spolupráce s partnery, zajištění financí na novou sezónu a novinky v oblasti reklamy a propagace. Rozpočet klubu je naplněný a tak je sezóna po finanční stránce velmi dobře zajištěná. Dojde samozřejmě k rozšiřování, jelikož stále probíhají jednání s potencionálními partnery - novými. Na nadcházející sezónu bude také nová kombinace dresů, které budou dvoubarevné. Barvami zůstává kombinace tmavě modré a bílé. Dominantou bude náš nový patron, Rýbrcoul - duch hor, který bude dresem démonicky prosvítat. S novými dresy nastoupí mužstvo až do prvního mistrovského utkání.

Jednání celého vedení trvalo skoro čtyři hodiny a všechny návrhy byly úspěšně schváleny. Nyní čeká celé vedení tvrdá práce v rámci nové organizační struktury. Redakce

Další články

20.05.2019 | Redakce

VALNÁ HROMADA HC TRUTNOV, z.s.