Valná hromada HC TRUTNOV, z.s. - mládež

Ve čtvrtek 25.5.2017 se od 18:00 uskuteční valná hromada mládežnického HC TRUTNOV, z.s. Všichni členové jsou tímto zváni na jednání, které bude obsahovat program viz. článek.

Valná hromada HC TRUTNOV, z.s., jenž spravuje hokejovou mládež v Trutnově se uskuteční v Hotelu Patria a to 25.5.2017 od 18:00.

Program jednání obsahuje následující:

- zahájení, přivítání členů a hostů

- schválení řídícího jednání

- určení zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

- schválení nových členů HC TRUTNOV, z.s.

- volba návrhové a mandátové komise

- zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady

- schválení jednacího řádu

- hlavní zpráva o činnosti HC TRUTNOV, z.s. za uplynulé období

- zpráva o hospodaření a kontrole hospodaření HC TRUTNOV, z.s.

- zpráva o úhradě členských a hráčských příspěvků za sezónu 2016/2017

- schválení výše členských a hráčských příspěvků na sezonu 2017/2018

- informace o poskytnuté dotace od města Trutnov na rok 2017

- informace o další spolupráci s HC Stadion Vrchlabí

- hodnocení sportovních výsledků jednotlivých kategorií

- obsazení trenérů a vedoucích mužstev jednotlivých kategorií

- informace o týmu HC Trutnov "A" (HC BAK Trutnov), hodnocení sezóny, vize následující sezóny (střednědobý výhled)

- založení týmu HC Trutnov "B"

- diskuze

- projednání, návrh, schválení usnesení valné hromady HC TRUTNOV, z.s. - závěr jednání valné hromady Redakce

Další články

21.5.2018 | Redakce

Valná hromada HC TRUTNOV, z.s.